Venue Information
Photo by HUANG Fuxiang
About Beibu Gulf University
Address: 12, Binhai Avenue, Qinzhou City, the Guangxi Zhuang Autonomous Region, P.R. China
Postal code: 535011
Website: http://www.bbgu.edu.cn/
Tel: 0777-2808600,2808077